Kalendarium

Webbinarium: Anhörigskap i perspektiv – att vara både anhörig och närstående

Om man ser till aktuell forskning är det tydligt att inte minst äldre personers förhållanden beskrivs homogent. Genom en serie webbinarium vill vi motverka detta och...

25
maj

Inbjudan till workshop

Hur kan vi stötta och hjälpa anhöriga med att stärka deras egen psykiska hälsa Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund bjuder in till en workshop för alla...

27
maj

Utökat anhörigstöd – träff i Kraftsamlingsarbetet

Nka leder ett nationellt arbete för att utöka anhörigstödet. Arbetet ingår i projektet "Kraftsamling psykisk hälsa" som drivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR. D...

1
jun

Nätverksträff för idéburna organisationer om barn som anhöriga

Den 8 september 2021 bjuder Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till en digital nationell nätverksträff för idéburna organisationer i syf...

8
sep

Barnrättsdagarna 2021

Barnrättsdagarna 2021 genomförs som en digital konferens den 14-15 september med livesända plenarföreläsningar och förinspelade seminarier. Årets tema är Varje barns...

14
sep

Träff i forskarnätverket barn som anhöriga

Den 21-22 september 2021 anordnar Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) en digital nationell nätverksträff i syfte att samla forskare som är...

21
sep

Webbinarium om barn som anhöriga på anhörigdagen

Den 6 oktober varje år är det den nationella anhörigdagen i Sverige. På flera platser runt om i landet uppmärksammas då anhörigas situation och deras betydelsefulla...

6
okt

Livets möjligheter 2022

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. Temat för konferensen är...

24
okt