Kalendarium

Webbinarium: Hur kan leken bli möjlig?

I detta webbinarium pratar vi om lekens betydelse och den särskilda utmaning det innebär att få till situationer för lek tillsammans med ett barn som har en...

4
mar

Utökat anhörigstöd - träff i Kraftsamlingsarbetet

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner tog under hösten 2019 initiativ till Kraftsamling psykisk hälsa, som syftar till ett mer långsiktigt och tvärsektoriellt arbete för...

16
mar

Webbinarium om att stötta närstående

Nätverket mot gynekologisk cancer anordnar tisdagen den 23 mars ett webbinarium om att stötta närstående. Föreläsare är Joakim Öhlen, leg. Sjuksköterska, fil.dr i...

23
mar

Webbinarium: Aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning

Aktiviteter som anpassats för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning skapar delaktighet. Aktivitet syftar till att, öka och bibehålla vakenhetsgraden, sätta fokus...

25
mar

Utökat anhörigstöd - träff i Kraftsamlingsarbetet

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner tog under hösten 2019 initiativ till Kraftsamling psykisk hälsa, som syftar till ett mer långsiktigt och tvärsektoriellt arbete för...

13
apr

Nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga

Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till en digital nationell nätverksträff med syfte att stärka stödet till barn som anhöriga gen...

20
apr

Vi är med paketet presenteras

I FUB:s avslutade Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under två och ett halvt år arbetat för att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli...

27
apr

International Young Carers Conference

Den 3-6 maj 2021 arrangeras den tredje Internationella Young Carers-konferensen. Denna gång med temat "Identify, Support, Listen to young carers". Hela konferensen...

3
maj

Nationella SUF-konferensen 2021

Den 5 maj bjuder SUF-Kunskapscentrum och Region Uppsala in till en digital konferens. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av frågor som rör anpassat...

5
maj

Visa vägar 2021

Den 7 maj 2021 bjuder NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) in till konferensen Visa vägar, som i år handlar om metoder och verktyg för brukarinflytande inom...

7
maj
Föregående12