Min syster klarar sig inte själv - vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig gällande min syster som inte kan klara sig själv? Äter inte, är dement, undernärd och vill ej ha någon hjälp. Är till och från förvirrad. Jag och hennes särbo anser att hon behöver mycket hjälp.

Svar: När en person drabbas av sjukdom och/eller funktionsnedsättning kan personen ansöka om hjälp och stöd enligt Socialtjänstlagen. En biståndshandläggare gör då en utredning, ofta vid ett hembesök, för att klargöra vilka behov den sökande har. Blir hjälpen beviljad lämnas ärendet till en enhet som verkställer beslutet, dvs. ger den hjälp/stöd som finns i beslutet.

En person som bor i Hägersten vänder sig:

"Till äldreomsorgens beställarenhet vänder du dig för ansökan. Du kan ansöka om hjälp med serviceinsatser, hemmets skötsel, personlig omvårdnad, boende med mera. Telefontid klockan 9.00–12.00, 13.00–16.00. Telefon 08-508 22 500". ( www.stockholm.se )

Den som får hjälp beviljad kan i många fall välja vilken som ska ge hjälpen. Det kan finnas flera olika utförare som kommunen har avtal med. Information om detta lämnas av biståndshandläggare.

Senast uppdaterad 2014-10-01 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson