Press

"Anhörig?"- åttonde och sista filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

Pressmeddelande 10 september 2014

"Ser jag, mina kollegor, min chef, min arbetsgivare varandra? Eller blir vi osynliga så snart vi får problem, så fort vi inte är så där effektiva, produktiva och presterande? Ser vi människan bakom yrkesrollen? Ser vi människan bakom anhörigrollen?"

Filmen "Anhörig?" vill medvetandegöra att en arbetsplats består av människor som befinner sig i olika skeden av livet. Privatlivet påverkar arbetslivet oavsett om det diskuteras öppet på arbetsplatsen eller inte. Hur en medarbetare mår beror inte endast på dennes arbetssituation utan på ens eget och andras välmående.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

"Det mänskliga kapitalet"- sjunde filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

Pressmeddelande 1 september 2014

- Att stötta en anhörigfråga är inget som behöver kosta något för arbetsgivaren. Att arbeta för en frisk personal tar tillvara på det mänskliga kapitalet.

Det säger Ingrid Sandelin som är ordförande i Anhörigföreningen i Hörby. Hon bjöd in Arbetsgivare för anhöriga till en företagsträff förra hösten och idag är två utav de medverkande arbetsgivarna medlemmar i nätverket. "Det mänskliga kapitalet" är den sjunde filmen ur vår digitala berättelseserie "En (o)möjlig kombination?".

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

"Att andas glassplitter" - sjätte filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

Pressmeddelande 22 augusti 2014

Marlene berättar mycket gripande om känslan av maktlöshet som ibland kan infinna sig som anhörig till en närstående med psykisk ohälsa och missbruk. "Att andas glassplitter" är Arbetsgivare för anhörigas sjätte film i den digitala berättelseserien: "En (o)möjlig kombination".

- Jag har varken lust att störa på jobbet eller bli offer. Tårarna stiger i ögonen, magen krampar och vid varje andetag känns det som att andas glassplitter. Jag åker in till jobbet och får vara trasig, men det känns mer ok där än ensam någon annanstans.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

"Ica står kvar" - femte filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

Pressmeddelande 14 augusti 2014

Den femte berättelsen i filmserien handlar om Claes Wallman som är Ica-handlare för Ica Våxnäs i Karlstad och medlem i nätverket Arbetsgivare för anhöriga.

- Att vara en anhörigvänlig arbetsplats är naturligt för mig och det ger ett bra renommé både för arbetsplatsen och för mig som människa. Jag ser positiva resultat i min försäljning genom att jag ger mina anställda det stöd de behöver. Ica står kvar! säger Claes Wallman.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

"Med svärdet i handen" - fjärde filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

Pressmeddelande 3 juli 2014

I den fjärde berättelsen i filmserien berättar Annie om sin situation som anhörig till sin son med neuropsykiatrisk sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet och hur det påverkar hennes vardag.

- I de bästa av världar skulle alla prata öppet om att vara anhörig. Arbetsgivarna skulle vara flexibla och förstående och samhället skulle kunna erbjuda ekonomisk ersättning vid anhörigvård, menar Annie.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

"Alla är vi anhöriga" - tredje filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

Pressmeddelande den 27 juni 2014

I den tredje berättelsen i filmserien berättar Carin Wallman, anhörigkonsulent i Karlstad kommun, om vilket fantastiskt stöd som anhöriga är för sina närstående.

- Som anhörigkonsulent är jag ett direkt stöd till den anhöriga genom bland annat stödsamtal, anhöriggrupper, kunskap och information. Jag sprider även kunskap hos arbetsgivare för att skapa en förståelse för anhörigfrågan på arbetsplatsen, säger Carin.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

"Ständig jour" - andra filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

Pressmeddelande den 18 juni 2014

Den andra digitala berättelsen i vår filmserie "En (o)möjlig kombination?" handlar om Berith som är anhörig till sin son som har flerfunktionsnedsättning. Hör hennes berättelse om att ha varit yrkesverksam anhörig och lättnaden Berith kände när hon kunde bli sin sons personliga assistent.

- För mig blev det en stor avlastning när min son flyttade till eget boende, även om jag har ständig jour, säger Berith.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

"En (o)möjlig kombination?" -  en digital berättelseserie

Pressmeddelande den 10 juni 2014

Projektet "Arbetsgivare för anhöriga" vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig. Mot bakgrund av det har projektet i samverkan med (H)järnkoll tagit fram 8 digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

Arbetsgivare för anhöriga på Kvalitetsmässan i Göteborg 2013

Pressmeddelande den 19 november 2013

Arbetsgivare för anhöriga arbetar för ett mer anhörigvänligt arbetsliv som innebär att arbetsplatser runt om i landet ska fungera i livets alla skeden och att arbetsgivare implementerar anhörigperspektivet i företagens styrdokument och kontinuerliga hälsoarbete. Under åren 2012-2014 ska ett nätverk med anhörigvänliga arbetsgivare byggas för att utbyta erfarenheter och kunskaper.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

Alla vinner på ett hållbart arbetsliv

Pressmeddelande den 20 november 2013

900 000 yrkesverksamma människor i Sverige är också anhöriga. 100 000 yrkesverksamma anhöriga känner sig tvingade att gå ner i arbetstid eller helt sluta arbeta till följd av sitt omsorgsgivande. Två procent känner att det är svårare att få ett arbete för att de vårdar eller stödjer en närstående. Det här vill projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga ändra på, skriver Arbetsgivare för anhöriga på Dagens Samhälles debattsida idag.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-04-11 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson