Mål med projektet

Målen med projektet är att:

  • bidra till ökad medvetenhet om anhörigomsorg i samhället generellt, och mera specifikt hos arbetsgivare.
  • utveckla och erbjuda olika former av praktiskt stöd för arbetsgivare som önskar införa ett anhörigvänligt arbetsliv.
  • skapa och utveckla ett nätverk av arbetsgivare, stora och små, privata och offentliga som verkar för och som stödjer varandra i att införa ett anhörigvänligt arbetsliv, 
  • kartlägga och följa hur anhörigomsorgen påverkar arbetet och karriären för yrkesverksamma anhöriga samt hur de insatser som arbetsgivaren genomför bidrar till att underlätta för dem att kombinera arbete och anhörigomsorg.
  • etablera samarbete i EU och internationellt.


De primära målgrupperna för projeketet är arbetsgivare, arbetstagare som är anhöriga och deras organisationer.

Senast uppdaterad 2013-04-19 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson