Organisationer

Anhörigfrågor är viktiga ur flera perspektiv. De flesta människor eftersträvar trygghet och balans i vardagen. För en person som tar hand om en närstående kan arbetsgivarens förståelse vara en förutsättning för att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv. Arbetsgivare har också mycket att vinna på att ha en anhörigvänlig inställning. Att kunna behålla kompetent personal och minska sjukfrånvaron är bara två exempel.

Arbetsgivare för anhöriga samarbetar gärna med intresseorganisationer som i någon form strävar efter en anhörigvänlig arbetsmiljö.