Kommunalt anhörigstöd

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen skyldighet att erbjuda stöd för personer som vårdar eller hjälper närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. Hur kommunen utformar eller organiserar sitt stöd kan se olika ut, men grunden är att anhöriga ska bli erbjudna ett stöd som underlättar för den anhörige i hans eller hennes situation.

Kommunens anhörigstöd är en viktig samarbetspartner i arbetet med att skapa anhörigvänliga arbetsplatser. Här finns stor kunskap om anhörigas situation och hjälp och stöd för.
Vi verkar för att göra kommunens anhörigstöd känt i arbetsgivarkretsar och för yrkesarbetande anhöriga. Det är viktigt att chefer och personalansvariga med förtroende och kunskap kan lotsa vidare till stöd som finns i den egna kommunen.

Genom projektet Arbetsgivare för anhöriga samlas kunskap om vad arbetsgivare och deras medarbetare behöver eller vill ha hjälp med, en kunskap som blir en viktig grund för samverkan och partnerskap i arbetet för ett anhörigvänlig arbetsplats.

För utvecklingen av projektet är vi också beroende av samarbete med kommunernas anhörigstöd, ni har lokalkännedom om arbetsgivare och den egna kommunen. Ni kan hjälpa oss att hitta intresserade arbetsgivare och att komma i kontakt med yrkesarbetande anhöriga. Vi kan hjälpa er att öka kännedomen om det kommunala anhörigstödet i er kommun.

Hjälp oss att engagera lokala arbetsgivare

Vill du att anhörigstödet blir en del av Arbetsgivare för anhöriga? Undersök vilka arbetsgivare som är intresserade av frågan, glöm inte din egen verksamhet. Lämpliga personer att bjuda in till ett möte är engagerade personer på chefsnivå som har kunskap och kännedom om personal- och eller rehabfrågor. När du har en grupp intresserade arbetsgivare kommer vi gärna och gör en presentation, stäm av tid och datum med oss i projektet. Läs mer.

Utveckla stöd till yrkesarbetande anhöriga

Ett framgångsrikt anhörigstöd och hållbart arbetsliv för anhöriga bygger på att ge det som anhöriga behöver och att bli medveten om vad det är i varje individuellt fall.

När arbetsgivare anslutit sig till projektet kan vi bjuda in anhörigstödjare till att bli delaktiga i den process om hur arbetsgivaren ska utforma sitt stöd.Det kan handla om att vara med i arbetsgivarens lärande nätverk, att vara med på informationsmöten eller på annat sätt samverka och bli klar över vilka roller och vilket ansvar arbetsgivaren och anhörigstödet har. Med andra ord hur kan vi hjälpas åt för att underlätta för anhöriga.

Har du synpunkter och andra idéer är du varmt välkommen att kontakta oss. Det gör du enklast via arbetsgivare@anhoriga.se eller via kontakt enligt nedan

Kontakt

Karin Holmåker

Projektkoordinator