Studier och rapporter

Nationellt

Anhöriga som ger omsorg till närstående- fördjupad studie av omfattning och konsekvenser. rapport från Socialstyrelsen (nytt fönster) 

Lapptäcke utan sömmar- En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga (pdf, nytt fönster)

Anhöriga som ger omsorg till närstående - omfattning och konsekvenser (pdf, nytt fönster)

Att ge omsorg mitt i livet: Hur påverkar det arbete och försörjning? (pdf, nytt fönster)

"Det handlar också om tid och pengar" Anhörigomsorg, försörjning, lagar (pdf, nytt fönster)

Hälsofrämjande arbetsplatser (pdf, nytt fönster)

Stödet till anhöriga omsorgsgivare (Riksrevisionens rapport 2014:9), Förkortad version av Nka 

Åtstramningens pris (pdf, nytt fönster)

För medlemmar:

Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv (pdf, nytt fönster)

Internationellt

Att stödja eller vårda sina nära: Nordiska erfarenheter (nytt fönster)

EU research on social sciences and humanities; Gender parenthood and the changing european workplace: Young adults negotiating the work-family boundary (nytt fönster)

Caring at Distance: Bridging the gap (nytt fönster)

Morgendagens omsorg (pdf, nytt fönster)

Supporting Working Carers: The Benefits to Families, Business and the Economy, sammanfattning (pdf, nytt fönster)

The MetLife Caregiving Cost study: Productivity Losses to U.S. Business (pdf, nytt fönster)

Who cares wins (pdf, nytt fönster)

För medlemmar:

Supporting Working Carers: The Benefits to Families, Business and the Economy (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-04-19 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson