Här pågår arbete för en anhörigvänlig arbetsplats

Arbetsgivare för anhöriga är ett samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och arbetsgivare som utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden.

Vill du också arbeta för en anhörigvänlig arbetsplats?

1,3 miljoner personer vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Minst 900 000 av dessa är i yrkesverksam ålder (ur rapporten " Anhöriga som ger omrsorg till närstående", Socialstyrelsen 2012)

Läs mer om nätverket och dess fördelar

Är du redan medlem? Logga in här (nytt fönster)

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din roll som anhörig eller arbetsgivare till anhöriga? Har du frågor om dina rättigheter? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinjen finns till för dig. 

Telefonen bemannas av förbundets medarbetare som efter bästa förmåga besvarar inkommande frågor. I de fall då de inte kan svara på frågan hjälper de till att lotsa rätt.

Telefonnumret till Anhöriglinjen är 0340-154 40.

Anhöriglinjen är öppen för samtal enligt tiderna nedan.
Måndag: 10.00 - 12.00 samt 13.30–15.00
Tisdag: 10.00 - 12.00 samt 13.30–15.00
Onsdag: 19.00-21.00
Torsdag: 10.00 - 12.00 samt 13.30–15.00
Fredag: 10.00 - 12.00 samt 13.30–15.00

Du kan också maila till: anhoriglinjen@ahrisverige.se