Skolan

Skola

Här beskrivs verksamheter inom förskolan och skolan med tonvikt på det som särskilt rör barn och unga med funktionshinder.

Klicka på länkarna nedan för att läsa om dina rättigheter kring olika aspekter av skolan. 

Elevens arbetsmiljö
Skolskjuts
Vems är ansvaret?
Samarbete med skolan
Rätten till stöd i skolan
Förskolan & skolans verksamhet

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson