Lek & fritid

Läs om:

Lekotek

Lekoteket lånar ut pedagogiskt lekmaterial utan kostnad till familjer med funktionshindrade förskolebarn. På lekoteket kan barnen även träna på att leka i grupp. Personalen är ofta förskollärare med specialpedagogisk vidareutbildning. De kan ge råd om lekprogram som passar barnet. Lekotek finns ofta inom habiliteringsorganisationen eller hos vissa specilistenheter inom sjukvården.

Verksamheten är ett komplement till förskolan och finns på t ex sjukhus. En del lekotek drivs av ideella föreningar, men många har landstinget som huvudman. Mer information kan du få från kurator på habiliteringen.

Till sidans topp

Datatek

Familjer kan få hjälp med att välja datorprogram och styrsätt av arbetsterapeuter och specialpedagoger på datateket. Där kan familjen även låna eller hyra dator, programvara och anpassad utrustning för att kunna använda datorn.

Verksamheten vänder sig till barn och unga med funktionshinder som är yngre än 20 år och som inte kan läsa och skriva. Det finns ett 30-tal datatek i landet, ofta i anslutning till en habilitering eller till något resurscenter för olika diagnosgrupper

Till sidans topp

Hjälpmedel att hyra eller köpa själv

En del hjälpmedel får man köpa själv från apoteket, specialaffärer, hjälpmedelscentraler eller via postorder. Ibland kan man hyra hjälpmedel eller få bidrag för att få ned kostnaderna. Det finns t ex depåer för uthyrning av fritidshjälpmedel spridda över landet. 

Barnet har rätt till lek, vila och fritid. FN:s barnkonvention, artikel 31

Till sidans topp

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson