Tandvård

Tandläkare

Alla barn och ungdomar har rätt till kostnadsfri tandvård hos folktandvården till och med det år de fyller 19 år. När man fyllt 20 år kan man få ersättning för tandvård genom tandvårdsförsäkringen.

Om ett funktionshinder gör att man behöver mer tandvård kan man ha rätt till högre ersättning. Det gäller bl a för personer som hör till LSS-personkrets eller har annat stöd dygnet runt på grund av funktionshinder som gör det svårt att äta och svälja eller som ger muntorrhet. Det gäller också om man äter mediciner som orsakar problem med tänderna eller med käken. Ibland kan munrelaterade (orofaciala) hjälpmedel göra det lättare att t ex äta och dricka.

Mer information har:

  • landstingets tandvårdsenhet
  • Kommunens handläggare i LSS-frågor eller biståndshandläggare
  • Mun-H-Center, nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel, tel 031-750 92 50, hemsida www.mun-h-center.se (nytt fönster)
  • försäkringskassan, hemsida www.forsakringskassan.se (nytt fönster)
  • Hjälpmedelsinstitutet, tel 08-620 17 00, hemsida www.hi.se (nytt fönster)

Ansöka. Vänd dig till din tandläkare, tandhygienist, logoped, arbetsterapeut eller sjukgymnast, eller kommunens LSS-handläggare eller biståndshandläggare

Tillsyn. Om du har synpunkter på folktandvården kan du vända dig till patientnämnden. Om du är över 20 år och har synpunkterpå försäkringskassans sätt att sköta ditt ärende, kan du vända dig till Inspektionen för socialförsäkringar tel 08- 58 00 15 00

Överklaga försäkringskassans beslut skriftligt till förvaltningsdomstolen, men skicka det till försäkringskassan. Överklagandet måste nå försäkringskassan inom två månader från det att du fick ta del av beslutet.

Tandvårdslag (1985:125), tandvårdsförordning (1998:1338) , förordning om statligt tandvårdsstöd 2008:193

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson