Hör- & syncentral

Hörcentralen utför hörseltester samt provar ut och anpassar hörapparater och andra hjälpmedel för hörselskadade och döva. Personalen kan också ge råd om hörseltekniska hjälpmedel i hemmet, t ex lampor som blinkar när dörrklockan ringer.

Syncentralen provar ut och förskriver hjälpmedel för synskadade. Personalen ska också se till att barn och ungdomar lär sig att använda sina hjälpmedel. Det kan vara hjälpmedel för att läsa svarttext eller för att orientera sig i sin omgivning.

Mer information har ditt landsting. Du kan också vända dig till Hjälpmedelsinstitutet, tel 08-620 17 00, hemsida www.hi.se (nytt fönster).

Ansöka. Be din läkare skriva remiss till landstingets hör- eller syncentral.

Tillsyn har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tel 010-788 50 00, webbplats www.ivo.se (nytt fönster). Du kan även vända dig till patientnämnden i ditt landsting.

Överklaga. Det går inte att överklaga beslut som fattats av hör eller syncentralen.

Hälso- och sjukvårdslag, HSL (1982:763)

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson