Bostad

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för att anpassa hemmet så att vardagen fungerar. Bidraget gäller för fasta funktioner i bostaden, t ex köksskåpen, eller för anpassningar i anslutning till bostaden, t ex entrétrappan.

Bostadsanpassningsbidraget har ett flertal villkor bl.a. att det inte får innebära en standardhöjning av bostaden och att ändringen ska vara befogad i förhållande till den enskildes funktionshinder. Har man fått bostadsanpassningsbidrag får man inte alltid nytt om man önskar byta bostad.

En annan viktig sak att tänka på före är att tala med fastighetsägaren att denne godkänner anpassningen. Man kan senare få ersättning för att reparera den utrustning man skaffar med hjälp av bidraget, men man får inte ersättning för allmän upprustning och underhåll.

Återställningsbidrag kan ibland vara aktuellt när det är dags att ta bort anpassningar. Mer information har din kommun.

Tänk på att ansöka om bidrag för bostadsanpassning innan du börjar bygga om huset. Tänk också på att fråga kommunen om du har förutsättningar att få bidrag innan du köper eller byter bostad.

Lag om bostadsanpassningsbidrag m m, BAB (1992:1574)

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson