Jag vill - appen

Jag vill - appen är ett gratis hjälpmedel för delaktighet. Egna aktivitetsbilder kan läggas in och sedan kan den som behöver kommunicera vad han eller hon vill göra. Via appen kan man också samtala med hjälp av bilder, starta olika datorprogram, välja webbsidor eller mediaspelare för musik, filmer och bildspel.

Björn Breidegard på Certec, Lunds tekniska högskola, har utvecklat appen tillsammans med Mats Sjögren och Sara Johansson som arbetar inom den dagliga verksamheten i Malmö.

– Vi visste inte från början att den skulle bli så populär, säger Björn Breidegard. Den används av personer med kognitiva funktionsnedsättningar, talsvårigheter, rörelsehinder, men också av personer som till exempel har drabbats av stroke.

Projektet har finansierats av Sparbankens Finns framtidsstiftelse och Allmänna Arvsfonden. 

Senast uppdaterad 2014-02-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson