Funkisfamiljen – ny bokserie av Anna Pella

Intresset var stort på bokreleasen av Anna Pellas senaste bok: "Operation slutstirrat", som gick av stapeln i samband med Glädjeruset i Täby i slutet av augusti.
Boken är den första i en barnboksserie: "Funkisfamiljen", om att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning och riktar sig i första hand till barn i åldrarna 6-9 år.

Anna Pella är journalist och har tidigare skrivit boken: "När du ler stannar tiden", en dagbok till hennes dotter, som föddes med en grav funktionsnedsättning. Även i den nya boken: "Operation slutstirrat" utgår hon från sin egen familj, där de två syskonen till Agnes, som har en funktionsnedsättning, genom åren fått många frågor och ställts inför olika situationer som varit svåra att handskas med.

"Operation slutstirrat", är den första boken av tre i serien: "Funkisfamiljen" och handlar om bemötande och tar sin början i hur det känns när ett annat barn på skolgården frågar huvudpersonen Vide om syskonet Mio är en riktig människa. Vide blir ledsen och upprörd, men får snart en plan.

Anna Pella visar upp nya boken: <br>”Operation slutstirrat” tillsammans med dottern Agnes.

Anna Pella visar upp nya boken:
”Operation slutstirrat” tillsammans med dottern Agnes.

Varför har du skrivit den här boken?
–Det finns inte så många barnböcker där familjen uttalat eller outtalat lever som en funkisfamilj. Jag saknade den typen av böcker när mina egna barn var mindre. Jag hoppas den kan vara till hjälp för familjer att samtala om olika frågor som följer av att ha ett barn med omfattande funktionsnedsättning. Alltifrån hur man pratar om vad diagnosen innebär till att folk stirrar, som är temat i den första boken.

Du ska göra en serie böcker om tre böcker. Vet du redan nu vad de andra två ska handla om?
–Min dröm var att få göra en serie böcker och glädjande nog har förlaget Libris nappat på det. Den första handlar som sagt om bemötande, nästa har jag redan börjat på, den kommer troligtvis ut under våren 2019, och handlar om att familjer som har barn med svåra funktionsnedsättningar ofta hamnar i kaos-och krissituationer. Att vi lever i en slags känslomässig berg-och dalbana i större utsträckning än andra familjer. Vår dotter Agnes drabbas ofta av svåra infektioner som kräver akut- och intensivvård. Hur kan man som syskon handskas med det? Den tredje boken ska ta upp det tunga ämnet döden och min förhoppning är att den ska komma ut om drygt ett år.

Du har haft barn i en referensgrupp under arbetets gång, vad har det betytt?
–Jag har haft några barn från opratat-projektet som varit med och tyckt till om boken. Barnen, och några familjer som har barn med funktionsnedsättning och syskon, har läst manus, har bidragit med värdefulla synpunkter under skrivandets gång.
Läs mer om Opratat

Vad betyder Anna Forsmarks illustrationerna i boken?
–Jag ville skriva en bok med både värme och humor. Tack vare Anna Forsmarks fina illustrationer tror jag läsarna också får sig ett och annat skratt och blir glada av att läsa böckerna. Anna Forsmark har arbetat väldigt självständigt. Det som varit viktigt för mig är att t ex hjälpmedel som rullstolar ska se ut som rullstolar gör, och inte som typ någon sjukhusrullstol. Det har hon lyckats väldigt bra med.

Vad hoppas du boken kan bidra med?
–Jag tror att boken mycket väl kan läsas av både lite yngre och äldre barn än de 6-9 år den i första hand vänder sig till. I bästa fall kan den bidra till att lyfta frågor brett vad gäller tolerans, mångfald och alla människors lika värde. Även skolan skulle kunna använda den som stöd för att prata om de här frågorna. Nu hoppas jag bokens huvudperson Vide, 8 år, med syskonen Tintin, 5 år och Mio, 10 år som har en medfödd hjärnskada och som inte kan gå eller tala, ska locka till läsning och ge en bredare bild hur det är att växa upp som syskon i en familj där det finns barn med omfattande funktionsnedsättning.

TEXT OCH FOTO:
Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2018-09-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson