Vilka barn handlar det om?

Många barn är med om att det händer något allvarligt i familjen; att en förälder, eller någon annan i familjen, blir allvarligt sjuk, missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Våld i familjen får också en del barn uppleva. Det händer också att någon nära anhörig avlider. Sammantaget kallas barn med dessa erfarenheter för Barn som anhöriga. För dessa barn har vardagen i förskolan en särskilt stor betydelse.

Hör barn och unga berätta

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Klicka här för att se fler filmer om barn och unga som berättar

Läs mer:
sid 9–13 i skriften Barn som anhöriga. Stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19443/2014-5-10.pdf

Om hur missbruk kan påverka föräldraskap:

 

Senast uppdaterad 2016-08-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson