Region Jönköpings län

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Ja. Policydokument, handlingsplan och rutiner har uppdaterats. http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=42144&nodeType=1&refId=42182&refNodeType=13

Finns det dokumentation i journalen?
Ja. I vårt journalsystem Cosmic finns Familjeformuläret som ska fyllas i och åtgärdskoder som ska noteras.

Finns det barnombud?
Vi har ca 270 barnrättsombud i våra verksamheter. http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21848&nodeId=43233

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Utbildning i barnkonventionen för all personal 7 under 2017, Utbildning för nya barnrättsombud och nätverksträffar årligen.

Finns det material/information till personal?
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=38725
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42145 Uppdatering pågår.

Finns det material/information till föräldrar?
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22470&nodeId=38725 http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22055&nodeId=42145

Finns det material/information till barn och unga?
Ja se tidigare länkar.

Särskilda satsningar
Akutprocessen barn i sorg. Där barn drabbas av att en förälder plötsligt dör i sjukdom, olycka, suicid. Samverkan med elevhälsan m.fl http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44372

Kommunicerar Barns rätt o Barn som anhöriga inom alla verksamheter 2017. Samarb Högsk Jönköping forskning. http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23098&nodeId=39094

Kontaktuppgifter:
Veronica Ottosson
Telefon:
010-2424092
E-post: veronica.ottosson@rjl.se

Webbinformation:
Barndialogen.se

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson