Från verksamheterna

Akutkortet

"Akutkortet syftar till att underlätta kontaktvägarna i vården för den drabbade familjen, så att man så enkelt och snabbt som möjligt kan få viktiga besked.

Halland

Resultat av kartläggning

Region Jönköpings län

Samverkansdokumentet – ambulans, akutmott. primärvård

Uppsala akutmottagning

Riktlinjer + resultat från lärandeseminarium pågår

Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad 2016-03-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson