Målgrupp

Informationen vänder sig till verksamhetsansvariga och medarbetare inom hälso- och sjukvården, samverkansaktörer såsom sjukhuskyrkan, socialtjänst, förskola och skola, polis, räddningstjänst, larmcentral samt idéburna organisationer och andra intresserade.

Senast uppdaterad 2015-12-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson