Leva livet medan det pågår - Livskvalitet - vem bedömer och hur? Del 3

Foto: Anders Furuvik

Foto: Anders Furuvik

Nationellt kompetenscentrum anhöriga gör en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden.
För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Livskvaliteten beskrivs ofta som en balans mellan goda och dåliga faktorer och en strävan efter att minska det negativa och stärka det positiva för att finna balansen.

Det tredje webbinariet i serien har titeln Livskvalitet – vem bedömer, och hur?

Niklas Juth, docent vid Stockholms centrum för hälsovårdsetik på Karolinska institutet, kommer att ge oss en teoretisk bakgrund till begreppet livskvalitet. Vem kan bedöma, och hur kan man mäta livskvalitet? Vilka styrkor och begränsningar finns?

Han samtalar därefter med Calle Jonsson, pappa till Fredrik, om hur detta teoretiska resonemang kan kopplas till vardagen för en person med flerfunktionsnedsättning och hens familj.

Fredrik blev 28 år gammal. Han hade en flerfunktionsnedsättning och stora problem med sin andning och bodde tillsammans med sina föräldrar Calle och Britt-Marie i en lite by i Uppland. Båda föräldrarna arbetade under delar av Fredriks liv som hans assistenter. Idag är Calle verksamhetschef på Solrosen Östervåla-Harbo AB som arbetar för att skapa arbetstillfällen för den som står långt från arbetsmarknaden.

När?
Torsdagen 10 september kl 14.00-15.30

Var?
På webben via läroplattformen Zoom.

Anmälan

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

 

Senast uppdaterad 2020-05-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson