Webbinarier

Nka erbjuder ett antal webbinarier under året inom flera områden som både vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga.

Webbinarier våren 2018

Programmet för 2018 är klart inom kort. 

18 januari
Svåra påfrestningar och traumas påverkan på späda barn.

Klicka här för mer information och anmälan

27 februari
Vem är den enskilde i ett gemensamt hem? Hur förhåller sig biståndshandläggare till anhörigas möjligheter till frivillighet, autonomi och personlig integritet.
Klicka här för mer information och anmälan

13 mars
Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga
Om hur vi kan tillvarata anhörigas och anhörigföreningarnas kapacitet och kompetens och gör dem delaktiga och jämställda i utvecklingen av anhörigstöd. Idag och för framtiden.
Klicka här för mer information och anmälan

22 mars
Opratade saker mellan barn, unga och föräldrar
Klicka här för mer information och anmälan

10 april
Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga
Klicka här för mer information och anmälan

_________________________________________________________________________________

Webbinarier hösten 2017

  • Partnerskap i stöd till anhöriga
  • IKT- stöd till anhöriga
  • Anhöriga och funktionsnedsättningar
  • Späda barn
  • Sexualitet och relationer vid sjukdomar och funktionsnedsättning
  • Webbutbildningen Anhöriga i fokus

___________________________________________________________________________________________________

Webbinarier våren 2017

Webbinarieserie om späda barn

Frivilligengagemangets betydelse

Handtag, famntag, klapp eller kyss

Anhöriga i fokus- samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer

RättVisat- mitt digitala kommunkationspass

Vad är ett webbinarie?

Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via video. Som deltagare kan man se och lyssna på presentatörerna och samtidigt vara interaktiv med möjlighet att ställa frågor via chatt och frågepollar. Nka:s webbinarer är helt kostnadsfria.

Se gärna vår film om hur ett webbinarie kan gå till

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-01-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson