IPCFRC - Internationellt nätverk för forskning kring anhöriga och palliativ vård

IPCFRC - International Palliative Care Family-carer Research Collaboration

Internationellt nätverk med syfte att främja internationell forskning kring anhöriga och palliativ vård, med fokus att förbättra stödet till anhöriga. Nätverket har medlemmar från Sverige, Australien, Storbritannien och USA.

Nyhetsbrev - september 2014 -  på engelska (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-09-09 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson