Referenser - Anhörigas stödbehov

Nolan M, Grant G, Keady J. Understanding family care : a multidimensional model of caring and coping. Buckingham: Open University Press; 1996.
Nolan M, Grant G, Keady J. Understanding family care : a multidimensional model of caring and coping. Buckingham: Open University Press; 1996.
Fransson O, Blomqvist K, Gough R, Westlund P. Trygghetskedjan. Tidigt stöd till personer med demenshandikapp och deras anhöriga. Kalmar: Fokus Kalmar Län; 2003. Report No.: 2003:1.
Nolan M, Grant G, Keady J. Understanding family care: a multidimensional model of caring and coping. Buckingham: Open University Press; 1996.
Kristensson Ekwall A. Att vara närstående till person med vård – och omsorgsbehov. In: Östlinder G, editor. Närståendes behov. Omvårdnad som akademiskt ämne III. Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening; 2004. p. 73-82.

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson