Nätverket Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Välkommen till Nätverket Individualisering, utvärdering och utveckling. Följande kommuner/orter har deltagit med ett  lokalt lärande nätverk under 2010:
Uddevalla, Enköping, Svedala, Kungälv, Ljusdal, Falkenberg, Simrishamn, Motala, Linköping, Härryda och Boxholm. Nätverket startade i januari 2010 och avslutades i november 2010.

Har du frågor eller vill starta upp ett BLN? Kontakta då gärna oss.

info@anhoriga.se

Lärande nätverk 2010

Det andra lärande nätverket Individualisering, utveckling och utvärdering startade i januari  2010 med 11 deltagande kommuner, Ljusdal, Enköping, Motala, Boxholm, Linköping, Uddevalla, Kungälv, Härryda, Falkenberg, Svedala och Simrishamn. Sammanställningarna nedan är från träffarna i de lokala lärande nätverken. Nätverket avslutades i november 2010.  Efter att det lärande nätverket avslutats har 10 av ledarna för de lokala nätverken fortsatt att träffas i ett nätverk för ide och erfarenhetsutbyte var sjätte vecka. Nätverket hålls samman av Marianne Winqvist och Jan-Olof Svensson.

Lärande nätverk 2008-2009

Lokala nätverken fortsatt att träffas i ett nätverk för ide och erfarenhetsutbyte var femte vecka. Nätverket hålls samman av Marianne Winqvist och Jan-Olof Svensson.

Dokument 2010


sammanställning träff 1 (pdf öppnas i nytt fönster)

sammanställning träff 2
(pdf öppnas i nytt fönster)

sammanställning träff 3 (pdf öppnas i nytt fönster)

sammanställning träff 4
(pdf öppnas i nytt fönster)

sammanställning träff 5
(pdf öppnas i nytt fönster)

sammanställning träff 6 (pdf öppnas i nytt fönster)

sammanställning träff 7 (pdf öppnas i nytt fönster)

Dokument 2008-2009

Sammanställning tema A 1:3 (pdf öppnas i nytt fönster)

Sammanställning tema A 2:3 (pdf öppnas i nytt fönster)

Sammanställning tema A 3:3 (pdf öppnas i nytt fönster)

Sammanställning tema B 1:3 (pdf öppnas i nytt fönster)

Sammanställning tema B 2:3 (pdf öppnas i nytt fönster)

Sammanställning tema B 3:3 (pdf öppnas i nytt fönster)

Utvärdering avlösning Uppsala (pdf öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-03-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson