Nätverket E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare

Välkommen till området "E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare". I detta nätverk diskuterar vi intressanta och viktiga frågor som berör alla som vårdar eller hjälper en anhörig i hemmet.

Tekniken är i olika utsträckning en del av vår vardag och det är angeläget att lyfta frågan om vad som, med teknikens hjälp, kan underlätta omständigheterna för varje enskild individ. Att använda dator och e-tjänster kan hjälpa många till en aktivare, mindre isolerad och tryggare tillvaro. Vi vill i detta nätverk presentera relevant och intressant forskning inom området, samt diskutera den. Vi vill också samla in åsikter och erfarenheter från deltagarna.

Under rubriken "Dokument" längre ner på sidan kan du ta del av de sammanställda minnesanteckningarna från tema A: "Anhörigas delaktighet i det moderna informationssamhället". Där kan du också ta del av en sammanställning av aktuell forskning.

Nu utvärdering om Teknikstöd till yrkesverksamma anhöriga

Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga

Teknikstöd – ökad social interaktion mellan anhöriga mitt i livet.
Modell för virtuellt anhörigstöd.
Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga – en behovsstudie.

Klicka här för att läsa mer!

”Datorn ger mig information, senaste nytt inom olika områden och
till exempel vad som händer inom demensområdet. Jag kan få veta vart jag
ska vända mig till exempel olika föreningar. Via datorn kan jag även ta
del av hur exempelvis sjukdomsförloppet kommer att gestalta sig, och på så
sätt förbereda mig för den framtid jag och min man går till mötes.”

”Att hitta rätt! Att man får svar på frågor direkt och inte behöver
ringa runt, det är jätteviktigt när man är anhörigvårdare.”

”Det viktigaste är att ha någon att dela sina känslor med.”

Dokument

Tema A: Forskningssammanfattning (pdf öppnas i nytt fönster)

Tema A: Kortfattad forskningssammanfattning (pdf öppnas i nytt fönster)

Sammanställning av de lokala nätverkens diskussioner - Tema A (pdf öppnas i nytt fönster)

Tema B: Forskningssammanfattning (pdf öppnas i nytt fönster)


Senast uppdaterad 2013-04-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson