Parter

Verksamhetsprogrammet för Nationellt kompetenscentrum anhöriga har tillkommit genom samverkan mellan parter som har olika specifika kompetenser om anhörigfrågor, äldreomsorg och funktionshinder samt FoU, äldreforskning, hjälpmedel, IT och tillgänglighet. Parterna har erfarenheter av olika sätt att arbeta med kunskapsspridning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och kunskapsproduktion i olika former.

Parterna har också erfarenheter av metoder och arbetssätt för att stödja förändrings-, utvecklings- och implementeringsarbete.

Ett viktigt gemensamt intresseområde för Nationellt kompetenscentrum anhöriga är metodutvecklingen när det gäller brukarmedverkan, användarnas delaktighet och inflytande över aktiviteter och arbetsprocesser som berör dem.

Tillsammans representerar parterna i Nationellt kompetenscentrum anhöriga verksamhetens olika målgrupper: anhöriga och brukare, anställda i vård och omsorg om äldre samt beslutsfattare. Parterna har också en geografisk spridning över landet. Parterna i Nationellt kompetenscentrum anhöriga är:

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

Hemsida: www.rfkl.se (öppnas i nytt fönster)

Logtyp: Regionförbundet i Kalmar län

Linnéuniversitetet, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Specifik kompetens inom forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård, familjefokuserad omvårdnad, socialt arbete, sociologi, psykologi, pedagogik och IT-stödda aktiviteter inom vård och omsorg.

Hemsidor:
www.lnu.se (öppnas i nytt fönster)

http://lnu.se/fakulteten-for-halso--och-livsvetenskap (öppnas i nytt fönster)

Bild: Logotyp - Linnéuniversitetet

Landstinget i Kalmar län

Bedriver hälso- och sjukvård i det län med flest antal äldre, där mer än var femte är 65 år eller äldre. Landstinget i Kalmar län innehar specifik kompetens inom geriatrik och allmänmedicin och är även en del i ett nationellt nätverk inom arbetet med att förebygga ohälsotalen.

Hemsida: www.ltkalmar.se (öppnas i nytt fönster)

Bild: Logotyp - Landstinget i Kalmar län

Anhörigas Riksförbund

Ett nationellt förbund för anhörigfrågor med lokala anhörigföreningar runt om i Sverige, vars mål är vara en plattform för alla frågor som berör anhöriga och att vara en organisation som kännetecknas av samverkan och ömsesidiga dialoger med samtliga aktörer inom anhörigområdet.

Hemsida:https://anhorigasriksforbund.se/ (öppnas i nytt fönster)

Logotyp: Anhörigas Riksförbund

Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland

Ett nätverk med anställda inom anhörigområdet som syftar till att utbyta kunskaper, erfarenheter och genomföra gemensamma aktiviteter inom området och som ingår i och samarbetar i det rikstäckande nätverket för anhörigstöd.

FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås

Ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldre och handikappområdet i samverkan mellan kommunerna i Sjuhärad, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås med specifik kompetens inom brukarmedverkan regionalt och nationellt med äldre, anhöriga, anställda i vård och omsorg och beslutsfattare i utveckling av metoder och tjänster inom anhörigområdet.

Hemsida: http://www.fous.se (öppnas i nytt fönster)

Bild: Logotyp - FoU Sjuhärad välfärd

Senast uppdaterad 2016-03-31 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson