Vill öka kunskapen om juridik i vård och omsorg

Den digitala utvecklingen innebär att de som arbetar i vården och socialtjänsten ställs inför nya juridiska frågor. Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har därför tagit fram ett digitalt juridiskt stöd som finns tillgängligt på webbplatsen "Digital verksamhetsutveckling i vården".

Här kan man läsa om allt från samtycke och sekretess till patientjournal och personalakt. Förutom det juridiska stödet finns även material och enkla utbildningar om e-hälsa och digital verksamhetsutveckling i vården och socialtjänsten. Stödet har nyligen kompletterats med fem nya områden, och tidigare texter är uppdaterade utifrån EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Webbplatsen vänder sig i första hand till personal i vård och omsorg, men kan även vara av intresse för anhöriga liksom vård- och omsorgstagare.

Internetpsykiatri

Ett avsnitt på webbplatsen handlar om KBT via internet vid psykisk ohälsa (Internetpsykiatri). I till exempel Region Stockholm finns idag internetbehandling i reguljär vård för depression, paniksyndrom, IBS (irritable bowel syndrome), social fobi och insomni.

På webbplatsen kan man i tre dramatiserade filmer följa en patient som får KBT via internet för sin depression.

Mer information

Läs mer om webbplatsen här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-02-25 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson