Uttredning av barnkonventionen

Regeringen ska utreda vad det skulle innebära att förena barnkonventionen i svensk rätt. TIll detta har man utsett Anita Wickström till särskild utredare.

Utredaren ska också göra en kartläggning inom utvalda områden för att se hur lagar  överensstämmer med barnens rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Regeringens beslut på deras webbplats (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-04-18 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson