Syskonstöd på nätet testas i Storbritannien

Ett internetbaserat stöd för syskon till personer med psykossjukdom presenterades vid den internationella anhörigkonferensen i Göteborg 3-6 september.

Arbetet med att bygga upp det internetbaserade stödet har skett i form av ett forskningsprojekt kallat "E Sibling Project – Online Information & Pear Support for Siblings".

– Syskon är en bortglömd grupp, trots att de ofta berörs allvarligt när en syster eller bror blir sjuk. Det finns mycket information och stöd som riktar sig till föräldrar, men nästan inget till syskon, sade Jacqueline Sin, psykiatrisjuksköterska och forskare vid Kings College i London.

Tar ett stort ansvar

Hon berättade att många syskon tar ett stort ansvar, både för den som är sjuk och för sina föräldrar. På grund av den påfrestande situationen finns en risk att syskonen drabbas av till exempel oro och ångest.

– Syftet med det internatbaserade stödet är att öka syskonens kunskap om psykossjukdom och att stärka deras förmåga att hantera situationen. Vår förhoppning är att man genom en sådan tidig intervention kan förebygga att syskonen drabbas av psykisk ohälsa. Och att de orkar vara ett stöd för sin bror eller syster, förklarade Jacqueline Sin.

Anonym kommunikation

Webbplatsen innehåller olika delar. Här finns omfattande information om sjukdomen som man kan ladda ner och vad man kan göra för att själv må bättre. Här finns också en frågetjänst som bemannas av tolv experter. Via webbplatsen kan syskonen även chatta med andra som befinner sig i samma situation. All kommunikation är anonym.

– Att få vara anonym är en viktig förutsättning för att man ska besöka webbplatsen. Man vill inte lämna ut sin familj till andra, och man vill också kunna ställa personliga frågor. Många har till exempel frågor om ärftlighet och är oroliga för att själva drabbas av psykos, förklarade Jacqueline Sin.

En första utvärdering av webbplatsen visar att användarna är mycket nöjda med det stöd som ges. Nu ska forskarna gå vidare och testa konceptet på en större försöksgrupp. Först därefter kan stödet bli tillgängligt för allmänheten.

Mer information

Här kan du besöka webbplatsen (öppnas i nytt fönster).

Och här på Nka-play kan du lyssna på Jacqueline Sins föreläsning. (Den börjar 18 minuter in på inspelningen.)

Senast uppdaterad 2015-10-20 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson