Stödgrupper för barn och vuxna där en förälder har dött

Bräcke diakoni erbjuder stödgrupper för barn och vuxna där en förälder dött. Under våren anordnas fyra grupper som träffas i lokaler i centrala Göteborg.

För mer information och kontakt:
Helena Jonsson
helena.jonsson@brackediakoni.se
Telefon: 031 - 50 25 19

Läs mer på Bräcke diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2019-01-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson