Självmord ska förebyggas med mobilt stödteam

En ny mobil enhet i Region Örebro län ska ge ökat stöd till patienter, anhöriga och vårdpersonal. På så sätt hoppas regionen att antalet självmord ska minska.

I ett pressmeddelande från Region Örebro län konstateras att vården ska bli bättre på att identifiera psykisk ohälsa, så att man snabbt kan ge rätt stöd. Ett mera komplett omhändertagande eftersträvas också, till exempel om en person behöver både somatisk och psykiatrisk vård.

Den mobila resursen består av sjuksköterskor och socionomer, totalt fyra personer. Enligt pressmeddelandet handlar det om ett viktigt resurstillskott eftersom befintlig vårdpersonal sällan har möjlighet att lämna den egna avdelningen för att stötta upp på annan plats.

-Det är en ny funktion som vi nu startar upp. Vi är tre medarbetare inom vuxenpsykiatrin och en inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi kommer att jobba tillsammans för att ta fram formerna för vårt arbete, säger Sabina Ljuca, specialistsjuksköterska i psykiatri och samordnare för gruppen.

Den mobila enheten kan även ge extra stöd till både personal, patienter och anhöriga genom att ansluta till den avdelning där en person vårdas efter till exempel ett självmordsförsök.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-02-18 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson