Samverkan mellan barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Samverkan mellan barn- och ungdomsoch vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Samverkan mellan barn- och ungdomsoch vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting arrangerade konferensen Samverkan mellan barn- och ungdoms och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen 2 oktober, Nalen, Stockholm.

På konferensen presenterades bland annat en ny svensk studie om barn i familjer där vuxna behandlas inom specialistpsykiatrin.

Från Norge och Sverige presenterades ett utvecklingsarbete och exempel på utökad samverkan kring familjer där både barn och vuxna lider av psykisk ohälsa, eller för att förebygga psykisk ohälsa hos barn i dessa familjer.

Nu finns det konferensdokumentation och filmade föreläsningar att ta del av.

Klicka här för att läsa mer!

Senast uppdaterad 2019-10-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson