Regeringens anhörigstrategi ska breddas

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Lena Hallengren och Lina Nordquist att anhörigstrategin skall breddas och ska omfatta anhöriga till äldre och anhöriga till närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuka eller har en funktionsnedsättning.

Läs artikeln på Dagens Samhälles webbplats

Senast uppdaterad 2019-12-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson