Regeringen satsar miljarder på den nära vården

Regeringen vill stärka den nära vården och satsar nu flera miljarder på att skapa en mer lättillgänglig och förebyggande hälso- och sjukvård.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och regeringen har ingått en överenskommelse som ska stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården. Satsningen kommer vara särskilt inriktad på den nära vården.

– Nu investerar vi mer pengar än någonsin för en stärkt nära vård. Den här överenskommelsen är en viktig del av reformeringen av primärvården. Den gör att vi gemensamt och långsiktigt kan arbeta för en mer tillgänglig och förebyggande hälso- och sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Satsningen omfattar sammanlagt drygt 5,9 miljarder kronor för 2020. Pengarna ska bland annat gå till att förbättra tillgängligheten i primärvården, öka kontinuiteten för patienterna och stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare. Det senare kan till exempel innebära förbättrade förutsättningar på arbetsplatserna eller kompetensutveckling av personalen.

Nära vård innebär att den vård som patienten behöver ofta ska finnas i närheten eller anpassas efter personens behov. Det betyder att vården kan finnas geografiskt nära eller att kontakt genomförs via digitala vårdtjänster. Det handlar också om hög kontinuitet och att patienten ska känna sig trygg.

Omställning till en mer utökad nära vård innebär inte bara förändringar för patienterna utan påverkar även deras anhöriga.

– Att vården i allt större utsträckning kommer att ske i hemmet innebär också ökad medverkan av anhöriga. Det är därför viktigt att de också tas med i utvecklingsarbetet och att lämpliga samverkansformer mellan vården och anhöriga utvecklas och stödinsatser för anhöriga skapas, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

Här kan du läsa mer om satsningen

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

Senast uppdaterad 2020-02-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson