Rädda Barnen vill öka kunskapen om ensamkommande barn i nätverkshem

Mary Douglas Tilda Sonesson
Mary Douglas och Tilda Sonesson, projektledare i Access.

Utsatta, glömda och angelägna. Så beskriver Rädda barnen många av de ensamkommande barn som kommer till Sverige och placeras i nätverkshem. Med hjälp av projektet Access försöker Rädda Barnen i Malmö att synliggöra de här barnens situation och behov.

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. I regel placeras barnen på ett så kallat HVB-hem (hem för vård eller boende) eller i familjehem som finns i flera olika former. En form av familjehem är så kallade nätverkshem där barnen bor hos släktingar eller någon annan i det egna närverket, exempelvis en släkting, en granne, eller en kompis. De nätverkshemsplacerade barnen är en förhållandevis ny målgrupp i Sverige och kunskapen om dem är låg. Därför har Rädda Barnen Malmö ägnat snart två år åt att driva projektet Access tillsammans med Malmö Stad med syftet att skapa en större och tydligare bild av de nätverkshemsplacerade barnens situation och behov.
– När gäller Access så jobbar vi endast med de barnen som bor i så kallade nätverkshem. Där kan vi definitivt se att det saknas system, metoder, och riktlinjer anpassade för den som kommer ensamkommande till Sverige och bor hos en anhörig, säger Mary Douglas, projektledare i Access och Rädda barnen.

Läs hela reportaget här

Senast uppdaterad 2016-12-14 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson