Projektbidrag för ANDT-arbete

Folkhälsomyndigheten har nu en utlysning öppen för att söka projektbidrag för att utveckla eller tillämpa hälsofrämjande eller förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Sista ansökningsdag 18 sep 2017.

Projektbidrag kan sökas av idéburna organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner.

Det finns tre projektkategorier:

  • projekt som ska utveckla nya förebyggande metoder eller arbetssätt,
  • projekt som ska tillämpa redan kända och verkningsfulla metoder eller arbetssätt,
  • ettåriga förberedande projekt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Senast uppdaterad 2017-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson