Positiva röster om nya Nka-utbildningen

Pia Nilsson och Agneta Hellne från Stockholm är båda mycket nöjda med 7,5-poängsutbildningen. (Foto: Mats Ewertzon.)

"En himla spännande utbildning! Den har gett mig både energi och inspiration."
Så sammanfattar Agneta Hellne den 7,5-poängsutbildning om stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa som hon gått under hösten. Bakom utbildningen står Nka i samarbete med Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

– Vi var 30 personer från hela landet som gick utbildningen. De flesta deltagarna kom från offentliga sektorn. Men även anhöriga som hade en koppling till någon brukarorganisation deltog i utbildningen, berättar Agneta Hellne.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om anhörigas erfarenheter, upplevelser och behov av stöd. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna medverka i olika lokala förändrings- och utvecklingsarbeten.

Ny kunskap

– Kursinnehållet var väldigt bra. Dels fick jag bekräftat sådant som jag visste sedan tidigare, dels fick jag ta till mig helt ny kunskap, berättar Agneta Hellne.

Agneta Hellne är pensionerad lärare från Stockholm. Hon gick utbildningen i egenskap av anhörig till en son med schizofreni.

– Jag är aktiv i IFS Stockholmsdistriktet sedan många år tillbaka, och jag har också varit ledare för ett stort antal studiecirklar för anhöriga i Studieförbundet Vuxenskolans regi, berättar hon.

Agneta Hellner låter inte sin ålder – hon fyller 78 år i juni – utgöra ett hinder för engagemang. För ett par år sedan arbetade hon inom det så kallade "Positivprojektet" inom psykiatrisk vård och stöd i Ekerö och norra Stockholm.

Klickade direkt

– Vi arbetade bland annat för att utveckla stöd till anhöriga. Det var i samband med detta som jag träffade Pia Nilsson som är anhörigkonsulent i Ekerös kommun. Det sa klick direkt, och Pia undrade om jag vill starta upp anhöriggrupper i kommunen tillsammans med henne, vilket jag förstås sa ja till, berättar Agneta Hellne.

Under 1,5 år har Agneta Hellne varit projektanställd på kommunen och arbetat sida vid sida med Pia Nilsson. De har också gått 7,5 poängs-utbildningen tillsammans. Pia Nilsson berättar att hon hittade den på nätet av en tillfällighet.

– Jag blev genast intresserad. Jag gillade mixen av teoretisk och praktisk kunskap, förklarar hon.

Olika bakgrund

Pia Nilsson uppskattade också att deltagarna hade olika bakgrund.
– Under utbildningen fick vi möjlighet att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Det föddes många tankar och idéer, till exempel hur man ska kunna samverka kring anhörigstödet och kanske anordna grupper tillsammans, säger hon.

Pia Nilsson vill även lyfta fram de olika studieuppgifter man arbetat med under utbildningen. Ett tema fokuserade på att beskriva anhörigas behov av stöd och hur dessa bör utvecklas lokalt.

– Det har varit väldigt givande. Även om man som jag jobbat många år med stöd till anhöriga, så är det ändå mycket som jag inte kände till, konstaterar hon.

Efterlyser fortsättning

Både Pia Nilsson och Agneta Hellne hoppas att utbildningen får en fortsättning, ett nästa steg.

– En fortsättningskurs vore toppen. Då kan vi jobba ännu mera konkret och utveckla våra tankar på olika samverkansprojekt, säger Pia Nilsson.

Agneta Hellne instämmer och tillägger att hon också vill få möjlighet att använda kunskapen i praktiken.

Om det blir någon fortsättningskurs är dock osäkert. Det är inte heller klart om den första kursen på 7,5-poäng kommer att ges igen under 2015, enligt Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nka.

– Vår ambition är att ge kursen i repris, liksom att starta en fortsättningskurs. Det är dock för tidigt att säga något om startdatum i dagsläget. Men vi kommer att lägga ut information om de fortsatta planerna på vår webbplats, säger han.

Faktaruta 1
Seminarier, diskussioner och hemuppgifter

De 30 kursdeltagarna träffades under åtta heldagar på Ersta Sköndal högskola. Undervisningen skedde i form av föreläsningar i kombination med seminarier, diskussioner och olika hemuppgifter.
Tio av deltagarna kom från landstingen, tio från kommunal verksamhet och tio från olika brukarorganisationer.
Bland lärarna återfanns forskare från bland annat Nka, Ersta Sköndal högskola, Karolinska institutet och Linnéuniversitetet. Även anhörigkonsulenter och vårdpersonal medverkade som föreläsare, liksom sakkunniga från olika organisationer och myndigheter.

Faktaruta 2
Nio av tio rekommenderar kursen

En utvärdering av utbildningen visar bland annat att:
• 93 procent anser att de kommer att ha nytta av kunskaperna från kursen i det dagliga arbetet.
• 90 procent anser att de har förutsättningar att förmedla de nya kunskaperna på arbetsplatsen.
• 90 procent kan rekommendera kursen till sina kollegor.
Av de enskilda kommentarerar framgick att det var flera personer som tyckte att kursen varit omfattande och krävande.

Senast uppdaterad 2015-02-19 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson