Nytt verktyg ska fånga anhöriga med låg profil

Ett nytt verktyg ska hjälpa yrkesverksamma i Finland att identifiera och stödja äldre anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem.

Verktyget presenterades av Mari Helin Tuominen vid den fjärde europeiska konferensen om psykisk hälsa i Riga tidigare i höstas. Mari Helin-Tuominen är projektledare vid The National Family Association promoting Mental Health (FINFAMI).

Under sitt föredrag berättade Mari Helin-Tuominen att många äldre anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem, undviker att tala om sina bekymmer, sin oro och sin känsla av ensamhet. Man döljer problemen för omvärlden – samtidigt som det finns en önskan att situationen ska uppmärksammas och att man ska få stöd.

Fem olika delar

Det uppsökande verktyget har utvecklats i samarbete mellan FINFAMI, yrkesverksamma och äldre anhöriga. Verktyget gör det möjligt att kartlägga hur den anhöriga ser på sin egen situation, vilken typ av stöd som han eller hon behöver och hur den anhöriga ska gå tillväga för att återerövra sin vardag (empowerment).

Verktyget består av fem steg:
• Screening.
• Förståelse för situationen.
• Hur betungande är situationen?
• Vilka resurser finns i familjen?
• Ta fram en plan för ökat välbefinnande och hur denna ska följas upp.

Senast uppdaterad 2016-01-21 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson