Ny webbutbildning om migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Du lär dig i utbildningen hur du kan främja dessa barns psykiska hälsa. Utbildningen är skapad av Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, i samarbete med Socialstyrelsen.

Webbutbildningen finns på Kunskapsguiden.
Klicka här för att läsa mer på Kunskapsguidens webbplats

Senast uppdaterad 2017-02-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson