Ny guide ska stödja anhörigas återhämtning

"Återhämtningsguiden - för dig som är anhörig" är ett nytt Arvsfondprojekt som kommer att starta under våren 2019. Projektet drivs av Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne (NSPH Skåne).

Projektet ska ta fram, testa och införa en verktygslåda av stödmaterial som riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Syftet är att hjälpa anhöriga att ta hand om den egna hälsan och underlätta återhämtning.

Verktygslådan kommer att bestå av en skriftlig guide för individuell användning, ett utbildningsmaterial för gruppanvändning i studiecirkelform samt en app för individuellt bruk.

Efter projekttiden kommer materialet att spridas genom NSPH och samarbetspartners, och studiecirklarna drivs vidare på egen hand.

NSPH Skåne har tidigare tagit fram en återhämtningsguide för personer som drabbats av psykisk ohälsa. Nu går man alltså vidare och utvecklas en guide också för anhöriga.

Mer information

Här går det att läsa mer om den tidigare återhämtningsguiden för personer med psykisk ohälsa.

Och här går det att lyssna på en podd om guiden för personer med psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad 2019-01-21 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson