Nka på ERASMUS-projektmöte i Aten

Bild: Deltagare Erasmus-projektmöte i Aten
Deltagare från ERASMUS-projektets möte i Aten. Främre raden från vänster:
Eva Nordqvist, Nka, Pauline Johansson, Nka. Mellersta raden, trea från vänster:
Maria Böös, Söderslättsgymnasiet. Bakre raden, första från vänster: Nihad
Fehratovic, Söderslättsgymnasiet.

Eva Nordqvist och Pauline Johansson från Nka tillsammans med Maria Böös och Nihad Fehratovic från Söderslättsgymnasiet i Trelleborg representerade Sverige i ett ERASMUS-projekt. Projektet är en samverkan mellan Sverige, England, Italien och Grekland och handlar om att stärka unga omsorgsgivare med utländsk- och/eller ur minoritetsbakgrund.

Projektmötet hölls i Aten, Grekland och hade som mål att genom åtta olika workshops visa på färdigheter de utvecklar och förstärker genom att vara just unga omsorgsgivare, och hur det kan vara en tillgång i studier eller arbetssammanhang. Sverige höll i sammanhanget en workshop som handlar om färdigheten Motivation och där partnerländernas representanter fick prova på det som erbjuds de unga omsorgsgivarna.

Fler bilder och några kortfilmer från mötet i Aten kan ses här (nytt fönster)

Läs mer om projektet här (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2016-11-28 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson