Möten på nätet skapar gemenskap

Internet kan erbjuda anhöriga ett bra stöd. Det är ett smidigt sätt att komma i kontakt med personer i samma situation och anonymiteten gör att man vågar vara mera öppen. Nackdelen är att alla webbplatser inte är seriösa.

Det konstaterar Sigrid Stjernswärd, doktor i medicinsk vetenskap och legitimerad sjuksköterska. Hon forskar vid Lunds universitet om nätbaserat stöd för anhöriga till personer med depression eller schizofreni - och har även doktorerat på ämnet.

Sigrid Stjernswärd
Sigrid Stjernswärd. Foto: Charlotte Löndahl Bechmann.

Sjukdomen har en stark inverkan på de anhörigas tillvaro, berättar Sigrid Stjernswärd. Den jobbiga livssituationen, svårigheten att balansera relationen och den ständiga oron gör att många känner att de inte lever sitt eget liv.

De anhöriga har ett stort behov av stöd och information, visar Sigrid Stjernswärds forskning. Många känner sig dock övergivna av vården och ger sig ut på Internet istället.

– Var femte person som letar efter hälsoinformation på nätet vill veta mer om just psykisk ohälsa. Men det kan vara svårt att navigera bland allt material. Man vet inte heller alltid vem som står bakom uppgifterna, säger Sigrid Stjernswärd.

I samband med sin forskning har Sigrid Stjernswärd utvecklat ett nätbaserat självhjälpsverktyg för anhöriga till personer med depression eller schizofreni. Det består av ett anonymt diskussionsforum, en nätbaserad dagbok och en informationsmodul om sjukdom och behandling.

Webbplatsen har testats i olika omgångar på ett antal anhöriga. Utvärderingarna visar att den här typen av självhjälpsverktyg fyller flera funktioner. Bland annat har dagboksskrivandet terapeutiska hälsoeffekter.

– Mötet med likasinnade är också viktigt och ger en känsla av gemenskap och också hopp. Anonymiteten gör att man vågar prata om sjukdomen, vilket i förlängningen kan leda till en ökad öppenhet kring psykisk ohälsa, säger hon.

Sigrid Stjernswärds förhoppning är att hennes forskning ska bidra till ökade kunskaper om möjligheterna att stödja anhöriga via nätet.

Text: BARBRO FALK

Senast uppdaterad 2014-01-27 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson