Workshop om föräldrastöd för nyanlända

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bjöd in till workshop för att få en bild av förutsättningarna och utmaningarna vid bemötandet för barnfamiljer som kommit till Sverige.

Workshop anhörigstödUnder workshopen lyftes det fram goda exempel på vad som görs i dag när det handlar om föräldrastöd till nyanlända och utrikesfödda föräldrar.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. En av MFoF:s ambitioner är att öka kunskapen om föräldraskapsstöd till nyanlända och utrikesfödda föräldrar i en utsatt situation. Den 15 december anordnade MFoF en worskshop i Stockholm för att få en bild av de förutsättningar och utmaningar som finns på nationell nivå. I workshopen deltog representanter från bland annat Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Under dagen delade deltagarna sina kunskaper och erfarenheter - bland annat genom att lyfta fram goda exempel på vad som redan görs i dag när det handlar om föräldrastöd till nyanlända och utrikesfödda föräldrar.

Läs mer om workshopen här.

Senast uppdaterad 2017-01-05 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson