IVO riktar kritik mot bristande helhetssyn

Ofta måste barn med psykisk ohälsa och deras föräldrar själva korrdinera olika insatser från vården och omsorgen. Detta kan leda till att barnet inte får den hjälp och det stöd som behövs. Det kan också innebära negativa upplevelser och minskat förtroende för vården.

Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i en nyligen publicerad förstudie. Bakgrunden till förstudien är att det, enligt IVO, ofta saknas ett helhetsperspektiv runt barn och unga med psykisk ohälsa – och att familjerna själva får ta ett alldeles för stort ansvar för samordningen.

Som ett resultat av förstudien kommer IVO nu att genomföra en nationell tillsyn inom området under 2019. Samtliga 21 regioner ingår och ett 40-tal barn och unga ska följas genom vård- och omsorgskedjan. I tillsynen ingår även att IVO samtalar med barnen och deras föräldrar för att få veta mer om hur de upplever samordningen - och om de anser att de får den hjälp som de behöver. Resultatet kommer att redovisas 2020.

Mer information

Här går det att läsa mer om förstudien och om IVO:s arbete på området (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-02-11 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson