IT-stöd med nya funktioner ska förbättra vården

Genombrott.nu är ett webbaserat verktyg som utvecklats av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att stödja vårdens förbättringsarbete. Verktyget sköts via dator, ipad eller mobiltelefon. Både patienter, brukare, anhöriga och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras. Förändringarna följs bland annat via enkäter.  

Det digitala verktyget lanserades 2016 för användning inom psykiatrin, men används idag även i somatisk vård och kommunal äldreomsorg. Nu har verktyget utvecklats ytterligare och nya funktioner införts. Det går till exempel att chatta med andra användare samt få tips på hur de genomfört sina förbättringar.

Över 3200 förbättringsarbeten

Idag är över 550 arbetsplatser anslutna och över 3 200 förbättringsarbeten har genomförts. En av dessa anslutna arbetsplatser är psykiatrisk akut- och heldygnsvården i Region Örebro län där skötare Jonathan Ede anser att "Verktyget har underlättat och gjort förbättringsarbetet roligare". Stefan Lemon, avdelningschef, BUP Halland heldygnsvård, konstaterar att "Patienter och anhörig upplever hög påverkningsgrad då de svara på frågor och snabbt får ett resultat ".

Mer information

Läs mer om verktyget på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats (öppnas i nytt fönster). Här går det också att ta del av genomförda förbättringsprojekt och fler kommentarer från Jonathan Ede, Stefan Lemon och andra användare.

Senast uppdaterad 2019-01-28 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson