Inslag om funktionsnedsattas utsatthet under coronautbrottet

I ett inslag från P4 Stockholm framhäver Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB, att samhället är dåligt förberett på att ta hand om personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samband coronaviruset. 

– Vi tycker att det är högst anmärkningsvärt att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte räknas till riskgruppen, säger Eva Borgström till P4 Stockholm.

Hon menar att det är många personer med intellektuella funktionsnedsättningar som har nedsatt immunförsvar eller underliggande sjukdomar. Vidare lyfter hon att möjligheten att ta ut VAB, vård av barn, även måste omfatta förebyggande insatser. Detta då flera föräldrar som har valt att vara hemma med sina barn för att skydda dem från smitta har stött på problem eftersom de inte kan ansöka om ekonomisk ersättning.

Här kan du lyssna på hela inslaget

Senast uppdaterad 2020-03-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson