Forskning: Svårt med återhämtning för anhörigvårdare


Jenni Riekkola, forskare inom arbetsterapi, vid Luleå tekniska universitet Foto: Luleå tekniska universitet

Forskaren Jenni Riekkola vid Luleå tekniska universitet har studerat hur äldre anhörigvårdare upplever delaktighet i vardagen när de lever i en livssituation med att använda korttidsvård. Studien visar att skuldkänslor och oro kan göra det svårt med återhämtning för anhörigvårdaren.

– I studien har vi fokuserat på den anhöriga, men vi har även studerat paret och den situation de är i tillsammans, eftersom hur den ena har det påverkar den andra, säger Jenni Riekkola, forskare inom arbetsterapi, vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Delaktighet betydelsefullt

Vid användande av korttidsvård bor paret växelvis tillsammans och på skilda håll, vilket innebär en skiftande livssituation för dem. Jenni Riekkola menar att studien är viktig ur ett delaktighetsperspektiv eftersom delaktighet är betydelsefull för äldres hälsa och välbefinnande.
– Att ha ansvar över den gemensamma vardagen är en utmaning för de anhöriga. De värdesätter sin gemensamma livshistoria, de är stödet för partnern i det vardagliga livet och använder olika strategier för att möjliggöra aktiviteter, säger Jenni Riekkola.

Komplex situation

I studien deltog tolv anhörigvårdare i upprepade fokusgruppsintervjuer. Studien visade att anhörigvårdaren kämpade med tid för återhämtning och egna aktiviteter, samtidigt som de handskades med förändringar i sociala relationer och med att känna sig trygga med social service. I användandet av korttidsvård upplevde anhörigvårdaren att det var svårt att överföra viktig kunskap och strategier som fungerade i vardagen till korttidsboendet.
– Det blir en komplex situation för anhörigvårdaren som behöver återhämtning och tid för egna aktiviteter för att kunna må bra. Samtidigt känner många skuld och dåligt samvete över att partnern behöver flytta ut från det gemensamma hemmet. De känner även en oro över att partnern inte får göra något meningsfullt och att det inte finns tillräckligt med personal, säger Jenni Riekkola.

Läs pressmdeddelandet från Luleå tekniska universitet

Senast uppdaterad 2017-10-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson