Eva sprider hopp till andra anhöriga

– Idag mår min dotter bra. Men när det var som mörkast hade jag nästat gett upp hoppet. Mot alla odds vände livet och jag är innerligt tacksam för det. Därför vill jag dela med mig av mina erfarenheter till andra anhöriga.

Det säger Eva Billqvist, trebarnmamma från Ekshärad i Värmland. Eva Billqvist är egen företagare med inriktning mot hälsa och personlig utveckling. Hon har även under många år arbetat som biomedicinsk analytiker inom Landstinget i Värmland.

Billqvist 5
Eva Billqvist.

Eva Billqvist berättar att hela familjens tillvaro ställdes på ända när den äldsta dottern i 15-årsåldern drabbades av psykisk ohälsa. Till en början trodde föräldrarna att det handlade om tonårstrots. Efterhand utvecklade dottern ett självskadebeteende och fick också självmordstankar.

Besöken på akuten var många och ibland krävdes vård med tillsyn dygnet runt. Under nio månader bodde dottern på ett behandlingshem i en annan del av landet, men avbröt vården i förtid på grund av hemlängtan.

Saknade eget stöd

Under hela denna tid kämpade Eva Billqvist och hennes man för att på bästa sätt hjälpa sin dotter.

– Men det var tufft. Det hade underlättat om vi haft mer kunskap om sjukdomen och dess behandling. Vi saknade också information om vart man vänder sig i olika situationer. Och vi hade även behövt stöd för egen del, säger Eva Billqvist, och tillägger att belastningen blev så stor att hon varit sjukskriven på halvtid under en längre period.

Det tog nio år innan dottern blev frisk. Vändpunkten kom 2011. Vad som egentligen hände kan Eva Billqvist inte riktigt förklara.

– Jag tror att min dotter fattade ett beslut och att hon valde livet. Nu mår hon bra, har blivit mamma och lever tillsammans med en lugn och stabil man, berättar Eva Billqvist.

Dottern är bollplank

Eva Billqvist har blivit utsedd till ambassadör för den nationella kampanjen Hjärnkoll som arbetar för att förbättra allmänhetens attityder kring psykisk ohälsa. Genom Hjärnkoll får hon möjlighet att sprida sina kunskaper och förmedla hopp till andra anhöriga. Hon erbjuder också stöd och hjälp via sitt företag.

Eva Billqvist berättar att dottern fungerar som bollplank när hon planerar sina föreläsningar om psykisk ohälsa.

– Det svåra som min dotter varit med om i livet har gett henne en livserfarenhet som hon vill dela med sig av, för att på så sätt kunna hjälpa andra unga flickor, säger hon.

Text: BARBRO FALK

Senast uppdaterad 2014-01-15 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson