En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Regeringen ska uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Meningen med uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård med förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Meningen är också att avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin.

Läs mer på regeringens webbplats

Senast uppdaterad 2019-12-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson