Diskussionsunderlag om behovet av interkulturell kompetens

Socialstyrelsens seminarium i Almedalen 2016 handlar om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt. Seminariet tar även upp exempel på olika sätt att anta utmaningarna. Du kan ta del av seminariet som är uppdelat i sex filmer med tillhörande frågor för reflektion och diskussion.

Klicka här för att läsa mer på Kunskapsguidens webbplats

Senast uppdaterad 2016-12-05 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson